Metium - mobilny system pomiarowy oparty na geofonie

Metium to system urządzeń pomiarowych, umożliwiający aktywne monitorowanie odczytów geofonu zainstalowanych na zewnątrz maszyn pracujących na halach produkcyjnych lub miejscach występowania instalacji przemysłowych, które w środowisku występują są jako obrazy akustyczne. Umożliwia również wykrywanie anomalii występujących podczas pracy maszyn poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji.

ZOBACZ IRS

BLOG METIUM POBIERZ INSTRUKCJĘ POBIERZ APK WIKI NA GITHUB

Czujnik

W Metium dostępne jest wykrywanie anomalii urządzeń mechanicznych, których skutkiem ubocznym pracy jest wytwarzanie drgań. Dzięki możliwości montażu głowicy pomiarowej (wyposażonej w geofon) bezpośrednio na obudowie maszyny bez konieczności ingerencji w konstrukcję co niweluje ryzyko negatywnego wpływu na dalszą eksploatację urządzeń pracujących, zbierane dane posiadają dużą dokładność, przez co można określić przyczynę występowania odchyleń w pomiarach.

Komunikacja zewnętrzna z systemem Metium

Urządzenie zapisujące zebrane dane pomiaru wibracji, do którego podłączona jest również głowica pomiarowa posiada również funkcje umożliwiające dostęp online do pomiarów. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość kontrolowania pracujących maszyn w sposób zdalny co pozwala na szybką reakcję użytkownika na powstałą awarię lub prognozowanie tempa zużycia podzespołów pracujących.

Program

Mobilny program Metium pozwala użytkownikowi połączyć się z nim z pozycji komputera, smartfona, tabletu poprzez standardową przeglądarkę internetową. Program udostępnia podgląd na bieżące odczyty z geofonu, a także daje możliwość analizy zapisanych danych w zadanym okresie przedstawionych w postaci wygenerowanych wykresów.

Przykłady zastosowań

Monitoring pracy wentylatorów elektrowni

Metium umożliwia bieżący monitoring drgań generowanych podczas pracy wnetylatorów, które odpowiadają za odprowadzenie ciepła z turbin generujących dużą ilość ciepła. Odczyty z geofonu są na bieżąco zapisywane przez co swoim zastosowaniem wpisuje się w przemysł energegetyczny i ciepłowniczy.

Monitoring pracy urządzeń produkcyjnych

Metium znajduje również zastosowanie w przemyśle produkcyjnym. Dzięki dokładnym geofonom możliwe jest wykrycie nieprawidłowości pracy urządzenia produkcyjnego np. znajdującego się na taśmie butelkowania napoi. Pracownik zarządzający urządzeniem będzie w posiadaniu bieżącej wiedzy na temat stanu technicznego maszyny co może pozwolić na przewidzenie problemów lub szybko wykryje awarię na taśmie butelkowania. Taka wiedza pozwala na usprawnienie procesu i wyeliminowanie strat finansowych zakładu wynikających z przerw produkcyjnych wynikających z uszkodzeń sprzętu.